Komunikat końcowy

 

I KONKURS SATYRYCZNY IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO

 

zorganizowany w 10. rocznicę śmierci Andrzeja Gawrońskiego, satyryka Polonii australijskiej przez Krystynę Gawrońską i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej został rozstrzygnięty.

 

Na konkurs napłynęły 22 prace z Polski, Francji, USA i Australii.

 

Jury w składzie: Bogumiła Żongołłowicz – przewodnicząca, Maria Kuczborska i Andrzej Basiński przyznało następujące nagrody pieniężne ufundowane przez panią Krystynę Gawrońską:

 

w kategorii wiersz:

w kategorii opowiadanie:

 

·      I nagroda – nie przyznano;

·       

·      II nagroda – nie przyznano;

·       

·      III nagroda w wysokości AUD 300 – „Decyzja ostateczna”: Adam Mikołajewski, Australia – ze podjęcie nieustannie aktualnego tematu z życia zorganizowonej Polonii.

 

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja utworów miała miejsce 25 listopada 2007 roku w Domu Polskim „Syrena” w Rowville (Melbourne Vic). Osobom spoza Melbourne nagrody zostaną przesłane pocztą.

 

Nagrodzone pracę ukażą się m.in. na łamach „Kuriera Zachodniego”.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Patronat medialny nad konkursem sprawowali: „Kurier Zachodni” http://www.kurier.iinet.net.au  i „Puls Polonii http://www.pulspolonii.com

 

Kontakt: Andrzej Basiński, tel. +61 (0) 401 680 582, e-mail: kurier@iinet.net.au

 

25 listopada 2007 r.